Podsumowanie tematyki kompleksowej "Czyim domem jest łąka" przeprowadziła praktykantka Aneta Musinska, po konsultacjach z wychowawczynią grupy. Krótka ewaluacja tego tematu potwierdziła wiedzę zdobytą w ciągu całego tygodnia. Oto prace dzieci w grupach. D.P.

Galeria zdjęć