RADA PEDAGOGICZNA


Bożena Kościk – dyrektor ZS-P w Przemiarowie

Ewa Barbarska – społeczny zastępca dyrektora, edukacja wczesnoszkolna

Danuta Dublewska – wychowanie przedszkolne

Danuta Putrzyńska – wychowanie przedszkolne

Barbara Sośnicka – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Głuszewska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia

Katarzyna Śliwka – język polski, geografia

Anna Zajączkowska – język polski, biblioteka szkolna

Marta Myszor – język angielski

Bożena Napiórkowska – język angielski

Julita Koczara – język rosyjski, biologia, plastyka

Maciej Kaźmierczak – historia, WOS, ed. dla bezpieczeństwa

Mariola Finger – informatyka, matematyka, technika

Małgorzata Gadomska – matematyka, fizyka

Małgorzata Szczerba- Kozłowska - chemia

Andrzej Ambroziak – muzyka

Ewa Kopeć – religia, WDŻ

Marzena Galas – wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

Monika Elak – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna

Olga Szulecka – logopedia

Aneta Kukielska – nauczyciel wspomagający