poniedziałek

  klasa I klasa II klasa III klasa IV   klasa V     klasa VI   klasa VII
1 religia ew ew j.polski 10  przyroda   8 j. polski 9 j.angielski
2 j.ang. ew j.angielski historia 5 matemat. 9 przyroda 8 religia
3 ew j.ang. ew matemat. 9 przyroda 8 j.polski 10 fizyka
4 ew ew ew wf 4 j.polski 10 j.ang. 15 matemat.
5 K religia ew g.wych. 9 g.wych. 10 g.wych. 5 g.wych.
6     religiaK j.ang. 15   9 matematyka 9 wf
7               wf 4 j. polski

wtorek

  klasa I klasa II klasa III klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII
1       j.polski 10 j.polski 15 j.angielski 8 informat.
2   K K inform. 12 j.angielski 15 historia 5 matemat.
3 ew ew ew matemat. 9 religia 15 wf 4 j.polski
4 ew ew ew jang. 15 informatyka 12 j.polski 10 wf
5 ew ew j.angielski religia 9 historia 5 informat. 12 j.rosyjski
6 basen b a s e n       wf   plastyka 9 geografia
7 basen b a s e n       wf       WDŻ

 środa

  klasa I klasa II klasa III klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII
1 ew ew ew j. polski 10 technika 12 przyroda 11 chemia
2 j. angielski ew ew wf 4 przyroda 11 technika 12 j. polski
3 ew j. angielski ew technika 12 wf 4 przyroda 8 chemia
4 ew ew ew plastyka 5 matematyka 8 j. polski 10 wf
5   wf religiaK przyroda 8 j. polski 10 matematyka 9 historia
6         10     religia 15 matematyka
7                 15 plastyka

czwartek

  klasa I klasa II klasa III klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII
1 ew ewinf ew j. polski 10 j.polski 15 religia 5 wf
2 ew ew ewinf religia 5 matematyka 9 j.polski 10 biologia
3 ew ew ew wf 4 matematyka 9 historia 5 j.angielski
4 ewinf ew ew matemat 9 religia 15 wf 4 biologia
5     religia przyroda 8 j. angielski 15 matematyka 9 j. rosyjski
6     j. angielski             religia
7                   fizyka

piątek

  klasa I klasa II klasa III klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII
1 ew ew ew j. polski 10 j. polski 9 j. angielski 15 historia
2 ew ew ew muzyka 5 matematyka 9 j. polski 10 j. angielski
3 ew ew ew j. ang. 15 muzyka 5 wf 4 j. polski
4 ew religia ew matemat. 9 j. angielski 15 muzyka 5 geografia
5 religia   ew wf 4 plastyka 8 matematyka 9 muzyka
6           wf 4 matematyka 9 j. polski
7                   matematyka