Zadania dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym:

Wiedza o społeczeństwie

Temat : Sądy i trybunały.

  1. Przeczytaj temat w podręczniku.

  2. Zapoznaj się z schematem funkcjonowania polskich sądów.

https://www.rmf24.pl/fakty/news-struktura-polskich-sadow-zobacz-infografike,nId,2418872


  1. Na czym polega zasada niezależności sądów w Polsce?


Temat Media i opinia publiczna

1.Wypisz w zeszycie przedmiotowym współczesne środki masowego przekazu.

2.Napisz dlaczego media są nazywane IV władzą ?


Historia

Temat : Polski październik.

1.Przeczytaj temat w podręczniku od 182 do186 strony.

2.W ramach uzupełnienia wiedzy obejrzyj poniższy film:

Temat: PRL w latach 1956 -1970.

1.Przeczytaj temat od 187 do 192 strony.

2.Wypisz przyczyny protestów mieszkańców PRL przeciwko komunistycznym władzom w latach 1956 -1970.

Informatyka

Proszę zapoznać się z filmem i zrobić zad. 6 str. 154 z podręcznika. Zadanie wykonaj w programie LibreOffice Calc.

 

Matematyka 23.03.2020

Temat: Kąty i ich rodzaje - powtórzenie.

Proszę zapoznać się z materiałem na stronie https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DMIBNJUXC

Proszę zrobić z tej lekcji ćwiczenia: 1, 3, 4, 5, 9, 10.

 

Język angielski

W dalszym ciągu ćwiczyć słownictwo ze str. 30 z podręcznika (Edukacja).

W ćwiczeniach str.172. Spróbuj wykonać te ćwiczenia. Powodzenia.

 

Matematyka 19.03.2020

Proszę zapoznać się z lekcją z e-podręcznika pod adresem https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/D1CSBwMzJ

- wykonać wszystkie ćwiczenia z tej lekcji (ćwiczenie 4 zrobić w zeszycie).

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony https://epodreczniki.pl/a/graniastoslupy-proste/DQUfbj3vK

- wykonać ćwiczenia (bez ćwiczenia 5 i 6).

Powodzenia!

 

Matematyka

Proszę zrobić test interaktywny na stronie https://gwo.pl/strony/3085/seo_link:figury-geometryczne-na-plaszczyznie-kl-8

oraz sprawdzian na stronie https://szaloneliczby.pl/figury-geometryczne-sprawdzian-klasa-8/

 

Nauczanie indywidualne klasa VIII – język polski, nauczyciel: Katarzyna Śliwka

 

 

 

Lekcja I i II

 

Temat: Wybrane lektury z podstawy programowej – powtórzenie wiadomości o dramacie.

 

Materiały:

 

Instrukcja:

Zapoznać się z materiałami dotyczącego dramatu (dramatu i komedii). Wydrukować i wkleić lub przepisać do „dużego” zeszytu. Wykonać zadania do tekstu – mały zeszyt.

 

 

Lekcja III

 

Temat: Rozwiązujemy przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty.

 

Materiały:

 

Instrukcja:

Wykonujemy zdania 1-21. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie przedmiotowym.

 

 

 

Lekcja IV

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

 

Materiały:

 

Instrukcja:

Wykonujemy zdania 1-21. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie przedmiotowym.