BANK PYTAŃ NA SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

1.Który z prezydentów  Stanów Zjednoczonych poparł Polskę w dążeniach niepodległościowych?

2.Jak nazywa się światowej sławy  pianista, który dzięki swoim międzynarodowym kontaktom uzyskał poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych dla odzyskania niepodległości Polski?

3.Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości w której miał miejsce strajk dzieci szkolnych przeciwko germanizacji.

4.W jakim mieście urodził się wybitny poeta polskiego romantyzmu Juliusz Słowacki ?

5.Jak nazywała się utworzona w Paryżu armia polska, która walczyła w I wojnie światowej boku państw Ententy ?

6.Kto był autorem słów Mazurka Dąbrowskiego ?

7.W którym dniu 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski ?

8.W jakiej formacji wojskowej służył Józef Piłsudski w trakcie I wojny światowej ?

9.Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polski w Paryżu w 1918 r ?

10.Które z wymienionych powstań narodowowyzwoleńczych miało charakter walk partyzanckich?

  1. W jakich latach miało miejsce powstanie styczniowe?

12.W jakich latach miało miejsce powstanie listopadowe ?

13.Który z przedstawicieli Wielkiej Emigracji był wybitnym historykiem ?

14.Jedną z konsekwencji powstania listopadowego było:

15.W jakim państwie znajduje się góra Kościuszki ?

16.Który punktów orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił o niepodległości Polski?

  1. Jakie wojska stacjonowały w Warszawie w 1918 roku ?

18.W jakiej twierdzy przebywał Józef Piłsudski po kryzysie przysięgowym Legionów Polskich ?

19.Na jakim terytorium miały miejsce trzy powstania zbrojne po 1918 roku?

20.Jakie terytoria nie zostały włączone do niepodległej polski z powodu plebiscytu ?

21.Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem ?

22.W granicach jakiego państwa znajdował Szczecin po I wojnie światowej ?

23.Jaką władzę otrzymał  od Rady Regencyjnej Józef Piłsudski w 11 listopada 1918 roku?

24.Władze jakich państw wydały akt 5 listopada 1918 roku ?

25.Jakie państwa sąsiadowały z II Rzeczpospolitą ?

26.Jak nazywał się blok państw, który został uznany zwycięzców w I wojnie światowej ?

  1. .Jak nazywał się blok państw, który został uznany przegranych w I wojnie światowej ?

28.Jak nazywała się polska organizacja niepodległościowa , której twórca był Roman Dmowski?

  1. W jakich dniach miała miejsce najważniejsza bitwa wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku ?

30.Jakiej święto narodowe jest obchodzone w Polsce 15 sierpnia ?

31.W którym roku miało miejsce powstanie zabajkalskie  ?

32.Jak nazywa się wieś na Syberii, która został założona przez polskich osadników  w XIX wieku?

33.Kto miał być głową Królestwa Polskiego, które został utworzone na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego ?

34.Jak się nazywał polski powieściopisarz, który tworzył  tzw. „Literaturę ku pokrzepieniu serc”.?

35.Kto był autorem Pocztu Królów i Książąt Polskich ?

36.Jaki status miał Gdańsk po I wojnie światowej ?

37.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk do 1807 roku ?

38.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk po 1815 roku ?

  1. Kto był przywódcą polskiej organizacji niepodległościowej Hotel Lambert ?

40.Ile lat Polska była pod zaborami ?

41.Jak nazywał się Polak, który kierował pracami budowy kolei w Peru ?

  1. Jaka była bezpośrednia przyczyny wybuchu powstania styczniowego ?

43.Z jakich symboli składał się herb Polski z czasów powstania listopadowego ?

44.Jak nazywał się malarz, który był autorem serii obrazów o powstaniu listopadowym

45.Jakie miasto pełniło funkcje portu morskiego w II Rzeczpospolitej  ?

46.Jak nazywał się I prezydent II Rzeczpospolitej ?

47.W jakim mieście podpisano pokój kończący wojnę polska-bolszewicką ?

48.W którym roku do II Rzeczpospolitej zostało włączone Wilno ?

49.Kto sprawował urząd premiera RP w czasie bitwy warszawskiej ?

50.Który z polskich symboli narodowych jest uznawany za najstarszy ?

"Za to, że jednak i że pomimo

za to, że z sercem,

za to że z nami

za dni zdobione szczęścia chwilami

za tę cierpliwość z duszą rozdartą

i za tę wiarę, że jednak warto."

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY!!!

GALERIA ZDJĘĆ

 

Od 10.09.- 01.10.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018. W bieżącym roku szkolnym projekt
nosił nazwę ”Dbamy, zapobiegamy i pomocy udzielamy” i w jego ramach odbywały się
zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, plastyczno- literackie oraz sportowe. Uczniowie mieli
możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych nt. pierwszej pomocy przedmedycznej,
dowiedzieli się jakie czekają ich konsekwencje i odpowiedzialność za łamanie prawa, poznali
mechanizm uzależnienia się od substancji psychoaktywnych oraz zdobyli wiedzę nt.
szkodliwości ich zażywania. Na zajęciach sportowych dowiedzieli się jak ważna jest
aktywność fizyczna do prawidłowego rozwoju, a zajęcia plastyczne i literackie umożliwiły
wyzwolenie się twórczej aktywności uczniów. Część zajęć była prowadzona przez
specjalistów zaproszonych z zewnątrz, m.in. z PSSE w Pułtusku i KPP w Pułtusku.

W ramach projektu szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 4000 zł.,
które zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, tablic tekstylnych ramek na
zdjęcia do prezentacji sukcesów naszych uczniów oraz artykułów papierniczych. Najmłodsi
uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mieli możliwość wzięcia udział w zorganizowanej
dla nich wycieczce w ramach projektu do sali edukacyjnej „Ognik” w Ciechanowie. Wycieczka
miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, dostrzegania zagrożeń i umiejętnego
reagowania na nie.
Dla nauczycieli była to możliwość wzmocnienia swoich umiejętności
interpersonalnych i wychowawczych.

Monika Elak

 GALERIA ZDJĘĆ

05.10.2018 roku przedszkolaki wykonały sałatkę owocową. Przed przystąpieniem do pracy dowiedziały się z jakich owoców wykonuje się sałatkę oraz poznały sposób jej wykonania. Już wiedzą, że zjadanie jak największej ilości owoców jest źródłem wielu witamin. Wykonana przez dzieci sałatka posłużyła, jako dodatek do obiadu. 
Danuta Putrzyńska

03.10.2018 roku przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Pułtuska. Oglądały spektakl teatralny ,, Śnieżka'' w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji. Następnie zapoznały się z najdłuższym rynkiem w Europie : ławeczką Krzysztofa Klenczona-muzyka który urodził się w Pułtusku. Posłuchały chwilę jego utworów. Na koniec dzieci uczęszczające na katechezę oddały hołd św. Janowi Pawłowi II- w czterdziestą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową- przy jego pomniku (zapalenie zniczy). 

Danuta Putrzyńska

GALERIA ZDJĘĆ

3 pażdziernika 2018 uczniowie klas I-III obejrzały w auli Akademii Humanistycznej w Pułtusku przedstawienie teatralne pt. "Śnieżka" w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. 
Obejrzana przez dzieci wersja popularnej baśni braci Grimm "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" była spektaklem kolorowym, wesołym, żywiołowym, roztańczonym i rozśpiewanym.

Towarzyszące dzieciom w trakcie spektaklu emocje pokazały, że dzieci doskonale się bawią.
Ogromną atrakcją była bogata aranżacja środków scenicznych: charakteryzacja, ciekawe rekwizyty, rozbudowana dekoracja. Przedstawienie dostarczyło wszystkim widzom wielu cennych doświadczeń teatralnych, uśmiechu oraz dobrej zabawy. Dzieci wychodziły z przedstawienia pełne niezapomnianych wrażeń i pozytywnych emocji.

 Dorota Głuszewska

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy. Częstotliwość uśmiechu zmienia się z wiekiem – podczas gdy dzieci szczerzą zęby (lub dziąsła – w przypadku tych najmłodszych) nawet kilkaset razy dziennie, u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie. Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy spojrzeć na swoje pociechy lub częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy.

Monika Elak

GALERIA ZDJĘĆ

 

Zalety głośnego czytania
nauka samodzielnego myślenia i pobudzania wyobraźni,
ćwiczenie pamięci i koncentracji,
Pomoc w nauce i wsparcie w szkolnych sukcesach.
Aby wyrobić w dzieciach nawyk czytania, wystarczy czytać z nim codziennie po 10 minut

Barbara Sośnicka

FILM