Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Przemiarowie na rok 2019/2020


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

 2. Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej , działanie na jej rzecz oraz
  w obronie jej praw.

 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 6. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

 7. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, zwiększenie ich aktywności.

 8. Integrowanie dzieci i młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych.

 9. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych.

 10. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

 11. Dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

 12. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 13. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

 

Samorząd Uczniowski i opiekun zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

Zadania do wykonania:

Wrzesień:

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • Ustalenie planu działań na cały rok w porozumieniu z przedstawicielami SU. Uaktualnienie planu pracy( w razie potrzeby)

 • Ustalenie terminów zebrań SU

 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka

 • Dzień chłopaka- życzenia na tablicy multimedialnej i pamiątkowe zdjęcie wszystkich chłopców z naszej szkoły

Październik:

 • Dzień Edukacji Narodowej – Krótka uroczystość w auli szkolnej. Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.

 • Światowy Dzień Uśmiechu

 • Dzień Spódnicy

Listopad:

 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości

 • Światowy Dzień Rzucania Palenia i Tytoniu- gazetka na świetlicy szkolnej

 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Andrzejki – Dyskoteka andrzejkowa i organizacja wróżb

 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza”

Grudzień:

 • Szkolne Mikołajki

 • Obudź w sobie Anioła”- zbiórka słodyczy i maskotek na rzecz dzieci z uboższych rodzin. Każda klasa we współpracy z wychowawcą tworzy paczkę(na miarę swoich możliwości lub we współpracy z chętnymi nauczycielami i pracownikami szkoły)

 • Przygotowanie gazetki szkolnej oraz dekoracji o tematyce świątecznej

 • Udział w Jasełkach organizowanych w szkole

 • Konkurs na najładniejszą klasową kartkę bożonarodzeniową, która zostanie wysłana z życzeniami do Burmistrza miasta Pułtusk

Styczeń:

 • Dzień Wszystkich Fajnych

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka

 • Dyskoteka choinkowa

 • Czynny udział SU i zaangażowanie innych uczniów w kweście WOŚP

 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu

Luty:

 • Bal karnawałowy

 • Poczta Walentynkowa

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- dniem kultury słowa

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Marzec:

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet- pamiątkowe zdjęcie

 • Dzień samorządności – I dzień wiosny, konkursy tematyczne z nagrodami

Kwiecień:

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły, zaangażowanie wszystkich uczniów

 • Obchody Dnia Ziemi– ubieramy się na zielono

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Dnia Flagi.

Maj:

 • Święta majowe – współudział w apelu.

 • Dzień Niezapominajki- dniem na niebiesko

 • Dzień Dobrych Uczynków

 • 26 maja – Dzień Matki. Akcent na gazetce szkolnej poświęcony temu świętu.

Czerwiec:

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka. Dzień Sportu

 • 23 czerwca – Dzień Ojca

 • Pożegnanie klasy VIII

 • Podsumowanie Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania SU

 • Akcja nakrętki

 • Akcja "Szczęśliwy numerek"

 • Udział w uroczystościach szkolnych

 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

 • Praca na rzecz szkoły

 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany w/w harmonogramu wydarzeń i uroczystości szkolnych. Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom w trakcie jego realizacji.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Przemiarowie na rok 2018/2019


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów

 2. Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej , działanie na jej rzecz oraz
  w obronie jej praw

 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
  i zdyscyplinowania uczniów.

 6. Integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

 7. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych

 8. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
  i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra

 9. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

 10. Dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

 11. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Samorząd Uczniowski i opiekun zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

Zadania do wykonania:

Wrzesień:

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • Ustalenie planu działań na cały rok

 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 • Dzień chłopaka- życzenia na tablicy multimedialnej i pamiątkowe zdjęcie wszystkich chłopców z naszej szkoły

Październik:

 • Dzień Edukacji Narodowej –przygotowanie kartek z życzeniami dla nauczycieli, uroczysty apel

 • Światowy Dzień Uśmiechu

 • Dzień Spódnicy

 • Halloween- konkurs na najlepsze przebranie lub wystrój Sali lekcyjnej

Listopad:

 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości

 • Światowy Dzień Rzucania Palenia i Tytoniu- gazetka na świetlicy szkolnej

 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Andrzejki – Dyskoteka andrzejkowa

 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza”

Grudzień:

 • Szkolne Mikołajki

 • Włączenie się do akcji „Szlachetna Paczka”

 • Przygotowanie gazetki szkolnej oraz dekoracji o tematyce świątecznej

 • Organizacja i udział w konkursach bożonarodzeniowych

Styczeń:

 • Dzień Wszystkich Fajnych

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka

 • Dyskoteka choinkowa

 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu

Luty:

 • Bal karnawałowy

 • Poczta Walentynkowa

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- dniem kultury słowa

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Marzec:

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet- pamiątkowe zdjęcie

 • Dzień Matematyki

 • Dzień Liczby Pi

 • Dzień samorządności – I dzień wiosny

Kwiecień:

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 • Obchody Dnia Ziemi– ubieramy się na zielono

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Dnia Flagi.

Maj:

 • Święta majowe – współudział w apelu.

 • Dzień Niezapominajki- dniem na niebiesko

 • Dzień Dobrych Uczynków

 • 26 maja – Dzień Matki. Akcent na gazetce szkolnej poświęcony temu świętu.

Czerwiec:

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka. Dzień Sportu

 • 23 czerwca – Dzień Ojca

 • Pożegnanie klasy VIII oraz III gimnazjum.

 • Podsumowanie Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania SU

 • Akcja nakrętki

 • Akcja "Szczęśliwy numerek"

 • Udział w uroczystościach szkolnych

 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

 • Praca na rzecz szkoły

 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany w/w harmonogramu wydarzeń i uroczystości szkolnych. Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom w trakcie jego realizacji.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie

na rok 2017/2018

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

Wybory  Samorządu Uczniowskiego

Ustalenie planu działań na cały rok.

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Październik

Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Szkolny Konkurs Kodeksu  Ruchu Drogowego”.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Listopad

Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Akcja „Śniadanie daje moc”.

Dzień życzliwości i pozdrowień – plakaty.

Andrzejki – dyskoteka.

Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Grudzień

Szkolne Mikołajki.

Włączenie się do akcji Szlachetna paczka.

Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

Udział w konkursie bożonarodzeniowym.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

Dyskoteka choinkowa.

Apel podsumowujący pracę w I półroczu.

Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luty

Bal karnawałowy.

Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

Światowy Dzień Kota– kocie przebranie.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Marzec

Dzień bez przemocy. Promocja na gazetce wirtualnej.

Dzień samorządności – I dzień wiosny.

Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

Przywitanie Wiosny.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kwiecień

Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maj

Święta majowe –współudział w apelu.

26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Obchody dni patrona szkoły.

Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czerwiec

1 czerwca – Dzień Dziecka. Dzień Sportu.

23 czerwca – Dzień Ojca.

Pożegnanie klasy III gimnazjum.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2017/2018.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2017/2018.

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

Akcja nakrętki.

Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

Udział w uroczystościach szkolnych.

Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Praca na rzecz szkoły

Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.

Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

..………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

Opiekun Samorządu Uczniowskiego…………………………………