IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE w ZS-P w PRZEMIAROWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

Miesiąc

Rodzaj zdarzenia

Data /godzina

odpowiedzialni

uwagi

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4.IX.2017 /godz. 9.00

wych. kl.I, dyrektor

 

Złożenie hołdu poległym żołnierzom

1.IX.2017/godz.10.00

dyrektor, M. Kaźmierczak

 

Dni Pultuska św. Mateusza,

1516,17, września

Wychowawcy klas

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Do 30.IX.2017r

J. Kościk

 

 

 

 

 

Diagnoza wstępna uczniów

Do 15 września

Nauczyciele klas I, IV

 

Zebranie z Rodzicami -ogólne

Zebranie Rady Rodziców ZS-P

15-19 .IX.2017 godz.17.00 do końca IX 2017 godz.17.00

Dyrektor

Obecni wszyscy nauczyciele

Październik

Dzień otwarty-indywidualne spotkania z rodzicami

Pierwszy czwartek miesiąca godz.16.00

wszyscy nauczyciele

Obecni wszyscy nauczyciele

Pasowanie na ucznia, ślubowanie,

.X.2017

wych.kl.I,-Barbara Sosnicka, dyrektor

 

 

 

 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

13 X 2017

SU J. Kościk, M. Gadomska

 

Listopad

Święto Odzyskania Niepodległości;

10.XI.2017

K. Śliwka

 

Indywidualne spotkania z rodzicami

 

wychowawcy

Obecni wszyscy nauczyciele

Andrzejki-dyskoteka

30.XI.2017

wychowawcy, Rada Rodziców

 

Grudzień

 

 

Zebranie z Rodzicami, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu: Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,

XII

Dyrektor, wychowawcy

Obecni wszyscy nauczyciele

Egzaminy próbny

XII - I

Dyrektor, wychowawca .III PG, M Myszor

 

Gminny Konkurs na najładniejszą kartę świąteczną i stroik świąteczny. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Pultusk

XII

J. Koscik, nauczyciele Przedszkola i ed. wczesnoszkolnej

 

Szkolna Wigilia

XII

Dyrektor,wychowawcy

 

 

Jasełka

XII

H. Niedbała, A. Ambroziak, H. Falkiewicz

 

Styczeń

 

Klasyfikacja I półrocze

I 2018

Dyrektor,wszyscy nauczyciele

 

Zebranie z Rodzicami-podsumowanie wyników nauczania i zachowania oraz pracy ZS-P za I półrocze roku szk. 2017/2018

I 2018

Dyrektor, wychowawcy

Obecni wszyscy nauczyciele


Dzień Babci i Dziadka

I-II

Wychowawcy klas I-III

Nauczyciele Przedszkol

 

Dyskoteka karnawałowa;

 

Rada Rodziców

wychowawcy

 

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018

 

 

Luty

Dzień otwarty-indywidualne spotkania z rodzicami

 

wszyscy nauczyciele

Obecni wszyscy nauczyciele

Walentynki

14.II.2018

SU Julita Kościk

 

Marzec

Złożenie hołdu żołnierzom wyklętym

1.III.2018

Wychowawcy

 

Zebranie z Rodzicami: Procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu

III

Dyrektor, wychowawca kl.III PG

Obecni wszyscy nauczyciele

Pierwszy dzień wiosny. Dzien Samorządności

21 marca

Opiekun SU

 

Kwiecień

Dzień Papieski

IV

H. Niedbała, M. Kołodziejska

 

Dzień otwarty-indywidualne spotkania z rodzicami

IV

Dyrektor

Obecni wszyscy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

Dzień Ziemi,

 

I. Stawiska, D. Głuszewska

 

Egzamin Gimnazjalny

 

Dyrektor, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu

 

 

Maj

1-3 maja Dzień Flagi RP,Święto Konstytucji 3 Maja

 

E. Barbarska

 

 

Święto Patrona Szkoły

25.V.2018r

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

Święto Matki i Ojca

26V 2018

Wychowawcy kl. I-III i przedszkola

 

 

Zebranie z Rodzicami- informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, propozycje ocen końcowych

V

Dyrektor,

Obecni wszyscy nauczyciele

Czerwiec

Dzień Sportu, Dzień Dziecka,

1.VI.2018

M.Galas

 

Zakończenie roku szk.2016/2017

22.VI.2018

Dyrektor,wychowawca kl.VII i IIIPG

 

Ferie letnie

23.VI-31.VIII.218