Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 –23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

 

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

 

 

10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych