„Idzie sobie przedszkolaczek

Śpiewa tańczy no i skacze,

Dziś też powód ma do śmiania

bo to dzień jest pasowania!”

 

Dnia 25 października 2018 r. w Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Pani Bożena Kościk oraz Pani Burmistrz Miasta Pułtusk Dorota Subda. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny. Były wiersze, piosenki oraz tańce.

Po części głównej nastąpił bardzo ważny moment w życiu każdego przedszkolaka, a mianowicie dzieci wygłosiły tekst przysięgi. Dzieci przyrzekały grzecznie się bawić, sprzątać po sobie, nie grymasić, nie szlochać, zawsze swoje panie kochać oraz wszystko ładnie zjadać z talerzyka… Po czym Pani Dyrektor czarodziejskim ołówkiem dokonała aktu pasowania.

Po rozdaniu dyplomów oraz drobnych upominków na dzieci czekał słodki poczęstunek. Do grona pełnoprawnych przedszkolaków przybyło 9 dzieci. Życzymy wszystkim przedszkolakom samych sukcesów oraz mnóstwo radości i zabawy!!!

Izabela Wróbel

GALERIA ZDJĘĆ

15.10.2018 roku -odbyły się kreatywne warsztaty ceramiczne w naszym przedszkolu. Dzieci zapoznały się z nową techniką plastyczną pracy w przedszkolu- modelowanie w glinie. Poznały sposób, w jaki można wykonać kosz z jesiennymi owocami. Po wykonaniu prac prowadząca zabrała do wypału w piecu ceramicznym. Za kilka dni wrócą do dzieci i zostaną pomalowane przez nie farbami. 

Danuta Putrzyńska

GALERIA ZDJĘĆ

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 października 2018 roku, o godzinie 13:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 Konkurs odbędzie się 22 października 2018 r. na 5 godzinie lekcyjnej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII, oraz  III gimnazjum. Szczegółowych informacji  na temat konkursu udziela pan Maciej Kaźmierczak.

BANK PYTAŃ NA SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

1.Który z prezydentów  Stanów Zjednoczonych poparł Polskę w dążeniach niepodległościowych?

2.Jak nazywa się światowej sławy  pianista, który dzięki swoim międzynarodowym kontaktom uzyskał poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych dla odzyskania niepodległości Polski?

3.Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości w której miał miejsce strajk dzieci szkolnych przeciwko germanizacji.

4.W jakim mieście urodził się wybitny poeta polskiego romantyzmu Juliusz Słowacki ?

5.Jak nazywała się utworzona w Paryżu armia polska, która walczyła w I wojnie światowej boku państw Ententy ?

6.Kto był autorem słów Mazurka Dąbrowskiego ?

7.W którym dniu 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski ?

8.W jakiej formacji wojskowej służył Józef Piłsudski w trakcie I wojny światowej ?

9.Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polski w Paryżu w 1918 r ?

10.Które z wymienionych powstań narodowowyzwoleńczych miało charakter walk partyzanckich?

  1. W jakich latach miało miejsce powstanie styczniowe?

12.W jakich latach miało miejsce powstanie listopadowe ?

13.Który z przedstawicieli Wielkiej Emigracji był wybitnym historykiem ?

14.Jedną z konsekwencji powstania listopadowego było:

15.W jakim państwie znajduje się góra Kościuszki ?

16.Który punktów orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił o niepodległości Polski?

  1. Jakie wojska stacjonowały w Warszawie w 1918 roku ?

18.W jakiej twierdzy przebywał Józef Piłsudski po kryzysie przysięgowym Legionów Polskich ?

19.Na jakim terytorium miały miejsce trzy powstania zbrojne po 1918 roku?

20.Jakie terytoria nie zostały włączone do niepodległej polski z powodu plebiscytu ?

21.Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem ?

22.W granicach jakiego państwa znajdował Szczecin po I wojnie światowej ?

23.Jaką władzę otrzymał  od Rady Regencyjnej Józef Piłsudski w 11 listopada 1918 roku?

24.Władze jakich państw wydały akt 5 listopada 1918 roku ?

25.Jakie państwa sąsiadowały z II Rzeczpospolitą ?

26.Jak nazywał się blok państw, który został uznany zwycięzców w I wojnie światowej ?

  1. .Jak nazywał się blok państw, który został uznany przegranych w I wojnie światowej ?

28.Jak nazywała się polska organizacja niepodległościowa , której twórca był Roman Dmowski?

  1. W jakich dniach miała miejsce najważniejsza bitwa wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku ?

30.Jakiej święto narodowe jest obchodzone w Polsce 15 sierpnia ?

31.W którym roku miało miejsce powstanie zabajkalskie  ?

32.Jak nazywa się wieś na Syberii, która został założona przez polskich osadników  w XIX wieku?

33.Kto miał być głową Królestwa Polskiego, które został utworzone na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego ?

34.Jak się nazywał polski powieściopisarz, który tworzył  tzw. „Literaturę ku pokrzepieniu serc”.?

35.Kto był autorem Pocztu Królów i Książąt Polskich ?

36.Jaki status miał Gdańsk po I wojnie światowej ?

37.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk do 1807 roku ?

38.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk po 1815 roku ?

  1. Kto był przywódcą polskiej organizacji niepodległościowej Hotel Lambert ?

40.Ile lat Polska była pod zaborami ?

41.Jak nazywał się Polak, który kierował pracami budowy kolei w Peru ?

  1. Jaka była bezpośrednia przyczyny wybuchu powstania styczniowego ?

43.Z jakich symboli składał się herb Polski z czasów powstania listopadowego ?

44.Jak nazywał się malarz, który był autorem serii obrazów o powstaniu listopadowym

45.Jakie miasto pełniło funkcje portu morskiego w II Rzeczpospolitej  ?

46.Jak nazywał się I prezydent II Rzeczpospolitej ?

47.W jakim mieście podpisano pokój kończący wojnę polska-bolszewicką ?

48.W którym roku do II Rzeczpospolitej zostało włączone Wilno ?

49.Kto sprawował urząd premiera RP w czasie bitwy warszawskiej ?

50.Który z polskich symboli narodowych jest uznawany za najstarszy ?

"Za to, że jednak i że pomimo

za to, że z sercem,

za to że z nami

za dni zdobione szczęścia chwilami

za tę cierpliwość z duszą rozdartą

i za tę wiarę, że jednak warto."

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY!!!

GALERIA ZDJĘĆ

 

Od 10.09.- 01.10.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018. W bieżącym roku szkolnym projekt
nosił nazwę ”Dbamy, zapobiegamy i pomocy udzielamy” i w jego ramach odbywały się
zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, plastyczno- literackie oraz sportowe. Uczniowie mieli
możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych nt. pierwszej pomocy przedmedycznej,
dowiedzieli się jakie czekają ich konsekwencje i odpowiedzialność za łamanie prawa, poznali
mechanizm uzależnienia się od substancji psychoaktywnych oraz zdobyli wiedzę nt.
szkodliwości ich zażywania. Na zajęciach sportowych dowiedzieli się jak ważna jest
aktywność fizyczna do prawidłowego rozwoju, a zajęcia plastyczne i literackie umożliwiły
wyzwolenie się twórczej aktywności uczniów. Część zajęć była prowadzona przez
specjalistów zaproszonych z zewnątrz, m.in. z PSSE w Pułtusku i KPP w Pułtusku.

W ramach projektu szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 4000 zł.,
które zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, tablic tekstylnych ramek na
zdjęcia do prezentacji sukcesów naszych uczniów oraz artykułów papierniczych. Najmłodsi
uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mieli możliwość wzięcia udział w zorganizowanej
dla nich wycieczce w ramach projektu do sali edukacyjnej „Ognik” w Ciechanowie. Wycieczka
miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, dostrzegania zagrożeń i umiejętnego
reagowania na nie.
Dla nauczycieli była to możliwość wzmocnienia swoich umiejętności
interpersonalnych i wychowawczych.

Monika Elak

 GALERIA ZDJĘĆ

05.10.2018 roku przedszkolaki wykonały sałatkę owocową. Przed przystąpieniem do pracy dowiedziały się z jakich owoców wykonuje się sałatkę oraz poznały sposób jej wykonania. Już wiedzą, że zjadanie jak największej ilości owoców jest źródłem wielu witamin. Wykonana przez dzieci sałatka posłużyła, jako dodatek do obiadu. 
Danuta Putrzyńska